Kerstbomenlogeertuin

Dit is het formulier van 2019-2020, aanmelden kan pas weer in november 2020.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Op deze pagina kunt u een kerstboom aanmelden voor de logeerpartij. Lees aub de gehele pagina goed door want aan het einde moet u akkoord geven op het reglement (een verplichting vanuit de gemeente) en uw gegevens invullen.

Alleen inwoners van IJsselstein kunnen meedoen.

In het kort:

De kerstboom wordt gebracht op de eerste zaterdag na de jaarwisseling: 4 januari 2020 in de ochtend. U ontvangt hierover nog nader bericht.
De kerstboom kan opgehaald worden de eerste zaterdag na 5 december: 12 december 2020.

Nadat u dit formulier (onderaan) hebt ingediend, ontvangt u binnen 2 weken van ons een email met meer details.

Als u geen emails van ons ontvangt, kijk dan a.u.b. even in uw spamfolder.

Let op: Intratuin IJsselstein heeft speciaal voor dit project duurzame en herplantbare kerstbomen ingekocht. Het gaat om de Abies Nordmanniana en Picea Omorika, herkenbaar aan het speciale etiket.
De ervaring van afgelopen jaar leert dat kerstbomen, gekocht bij bouwmarkten en Welkoop niet levensvatbaar zijn.
Vandaar dat de speciale bomen van Intratuin bij ons voorrang krijgen.

REGLEMENT KERSTBOMENPROJECT
************
Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ) en/of de Gemeente is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aanslaan van bomen (kerstboom is een natuurproduct), of andere schade zoals diefstal, vermissing of vandalisme.
KNIJ en/of de gemeente is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig letsel aan personen en goederen tijdens het brengen/halen en poten van de kerstbomen.
Het terrein mag alleen betreden worden voor het brengen, poten, rooien en weer ophalen van de eigen boom indien er een vertegenwoordiger van KNIJ aanwezig is.
De vertegenwoordiger van KNIJ bepaalt welke bomen voldoende levensvatbaar zijn om te worden geplant. Is het perceel vol, dan zal de KNIJ-medewerker voor dat jaar het inplanten gesloten verklaren.
De eerste zaterdag na de jaarwisseling worden bomen gepoot.De eerste zaterdag na 5 december worden ze opgehaald.

Bij extreme weersomstandigheden wordt u via email benaderd voor een eventuele wijziging van de datum. Bij geen bericht blijft de betreffende datum gehandhaafd.
Iedere boom dient elk jaar weer uit de grond gehaald te zijn. Indien een boom niet tijdig wordt opgehaald zal de boom verwijderd worden en eventueel een andere bestemming krijgen, bijv. voor een goed doel, zonder dat de KNIJ en/of de gemeente daar enige vergoeding voor verschuldigd is.
In november zal bekeken/geïnventariseerd worden welke bomen het gered hebben en opnieuw hergebruikt kunnen worden. Dit wordt aan de betreffende eigenaar doorgegeven. Ook wordt opnieuw geïnventariseerd welke kerstbomen geplaatst willen worden.
Na ontvangst en verwerking van de aanmelding door de KNIJ sturen wij u de locatie en de tijd wanneer de kerstboom gebracht kan worden. Nogmaals, de locatie is niet vrij toegankelijk en u kunt uw boom gedurende het jaar niet bezoeken.
Over uw gegevens en privacy: Om mee te kunnen doen is vermelding van naam, adres en telefoonnummer verplicht. De communicatie verloopt via email. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van ontvangst door KNIJ.
Deze gegevens zijn verplichte voorwaarde van de gemeente en worden alleen door KNIJ beheerd en alleen voor de administratie van het kerstboomproject gebruikt. De KNIJ zal de administratie bijhouden.
Dit reglement is opgesteld november 2018.
 
 
 
 
Laposta e-mailmarketing